Over ons

De wijkverpleging heeft behoefte aan nieuwe collega’s. Met 15,8 procent per jaar is de uitstroom van medewerkers hoog, terwijl de vraag naar zorg aan huis onverminderd hard doorgroeit. Bovendien is er bij zorgprofessionals merkbaar behoefte aan eigen regie, flexibiliteit en meer focus op echte zorgtaken. 

Met innovatieve platformtechnologie wil Funler drempels wegnemen en onbenut arbeidspotentieel activeren. De startup ondersteunt dat vragers en aanbieders zorg aan huis regelen vanuit een betrouwbare en gebruiksvriendelijke digitale omgeving. Door het werk in stukjes te hakken, lokaal te organiseren én niet-zorggerelateerde aspecten te automatiseren, komt Funler tegemoet aan belangrijke voorwaarden van mogelijke zorgverleners (verzorgenden en verpleegkundigen).  

Funler is een gezamenlijk initiatief van Roamler Care en Fundis. Door onze krachten te bundelen willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van de tekorten in de zorg. 

Over Fundis

Fundis biedt zorg en ondersteuning vanuit een fundamenteel andere basis. Fundis staat voor een netwerk van bedrijven in de zorg, zoals Vierstroom, WelThuis en Veilig Thuis. Zo kunnen we snel en effectief kennis delen en versneld innoveren. Daardoor zijn we flexibel en klantgericht. En dat is nodig omdat we met de groeiende groep ouderen en chronisch zieken enerzijds en het afnemend aantal zorgmedewerkers anderzijds voor grote uitdagingen staan.

Over Roamler Care

Roamler Care wil de manier waarop we werken in de zorg veranderen. Door zorgverleners zelf de regie te geven welke zorgopdrachten ze willen uitvoeren en waar en wanneer ze willen werken, maken we het makkelijk om het werk aan te passen aan hun leven. Daarbij zetten we technologie in om handelingen die niet bijdragen aan de kwaliteit van de geleverde zorg zo veel mogelijk te automatiseren.

Theme: Overlay by Kaira